Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy sa riadi čl. 10 a nasl. Obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Kivo Petfood s.r.o., zverejnených na stránke www.kivopetfood.sk.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné vypísať formulár odstúpenia od zmluvy a zaslať nám ho poštou na adresu sídla spoločnosti: Pezinská 23, 900 21 Svätý Jur alebo na mailovú adresu info@kivopetfood.sk

Predávajúci je povinný do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy kupujúcim vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy na stiahnutie: